De termen “wij”, “onze” en “ons” worden gebruikt om te verwijzen naar Aanbiedingen Eyepetizer Winkel in onze algemene voorwaarden en onze klantenservicepagina’s.

Lees ze aandachtig door voordat u de Aanbiedingen Eyepetizer Winkel ] website. Door onze website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.

Acceptatie van uw bestelling

Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, vormt dit een aanbod aan ons om te kopen de goederen en/of diensten in uw winkelmandje voor persoonlijk gebruik of consumptie, zullen we ons inspannen om deze bestelling uit te voeren volgens de serviceniveaus die u verwacht. Om aan onze serviceverplichting jegens u te voldoen, slaan wij uw bestelling en eventueel benodigde persoonsgegevens op, verkrijg autorisatie van uw bank voor de betaling en voer bepaalde veiligheidscontroles uit op uw identiteit en adres (in overeenstemming met ons privacybeleid).

We accepteren uw bestelling pas op het moment dat u een e-mail ontvangt met uw bestelling is geaccepteerd. Zodra u een dergelijke e-mail ontvangt, worden we met u gecontracteerd en wordt uw contract gesloten bij levering van de producten of voltooiing van de diensten.

Alle producten of diensten op dezelfde bestelling die we nog niet hebben via e-mail bevestigd, maakt geen deel uit van dat contract en maakt deel uit van een afzonderlijk contract wanneer een e-mail ter bevestiging van dat onderdeel van de bestelling naar u wordt verzonden.

We behouden ons nog steeds het recht voor om uw bestelling niet te accepteren voor om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, betalingsproblemen, productbeschikbaarheid en productprijs of -beschrijvingsfout.

Betalingsproblemen

Als er om welke reden dan ook een probleem is met het innen van de betaling van uw creditcard/betaalpas of een andere gekozen betaalmethode nadat we bevestigde ontvangst van uw online bestelling, zijn wij niet verplicht om uw bestelling te verzenden. Bovendien kunnen we in sommige gevallen een bestelling niet verwerken. Dit kan het gevolg zijn van: het product is niet op voorraad of niet langer beschikbaar, uw betaling wordt geweigerd, als we een prijsfout of productbeschrijvingsfout of een niet-gespecificeerde technische fout vaststellen. Als u problemen ondervindt bij het betalen van uw online bestelling, controleer dan nogmaals of u een geldige betaalmethode gebruikt en voer uw adresgegevens correct in. Als het probleem aanhoudt, raden we u aan een andere betaalmethode te gebruiken.

Veiligheidscontroles

Als onderdeel van ons beleid om ons te beschermen tegen frauduleus gebruik van creditcards/betaalkaarten, voeren we veiligheidscontroles uit op alle ontvangen bestellingen. Deze controles kunnen verschillende vormen aannemen en kunnen inhouden dat er contact met u wordt opgenomen voordat we uw bestelling verwerken. We kopen ook de diensten in van verschillende kredietbeoordelings- en fraudepreventiebedrijven, en we kunnen details van uw bestelling met hen delen met als enig doel frauduleus gebruik van uw betaalkaarten te detecteren en te voorkomen (in overeenstemming met ons privacybeleid).

Defecte of beschadigde goederen

Als u uw bestelling heeft ontvangen en deze defect of beschadigd is, heeft u tot 14 dagen vanaf de ontvangstdatum (niettegenstaande uw wettelijke rechten) om de goederen te weigeren. In een dergelijk geval, u moet ons op de hoogte stellen van het probleem en wachten op onze goedkeuring om de goederen te retourneren. Als we het met u eens zijn dat de goederen defect of beschadigd zijn, wordt een omruiling of terugbetaling verwerkt.

Uw verantwoordelijkheid en onze aansprakelijkheid

We behouden ons het recht voor om alle goederen te onderzoeken die worden geretourneerd aan ons om ervoor te zorgen dat staat, schade en verpakking overeenkomen met de reden van retournering.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor geretourneerde goederen die ons magazijn niet bereiken, noch kunnen we aansprakelijkheid aanvaarden voor goederen die kunnen worden geretourneerd aan ons in de fout. Het is daarom aan te raden om goederen die u wilt retourneren via een aangetekende bezorgdienst te doen en het bewijs van verzending te bewaren. Als er aanzienlijke schade aan het product is veroorzaakt tijdens het retourtransport, behouden we ons het recht voor om terugbetaling of omruiling te weigeren.

Als goederen beschadigd of niet in de originele verpakking worden geretourneerd, behouden we ons het recht voor om u volledig terugbetalen minus eventuele inhoudingen die verschuldigd zijn als vergoeding voor eventuele veroorzaakte schade. Als er aanzienlijke schade is veroorzaakt, behouden we ons het recht voor om een terugbetaling te weigeren of een omruiling aan te bieden.

Aansprakelijkheid

Voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, wijzen we alle garanties van welke vorm dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot onze website, goederen en diensten. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte of beschadigde producten.

We zijn contractueel niet aansprakelijk, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), precontractuele of andere verklaringen (behalve voor frauduleuze of nalatige verkeerde voorstelling van zaken) of anderszins uit of in verband met deze algemene voorwaarden voor: enig economisch verlies (inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, winst, contracten, zakelijke of verwachte besparingen); enig verlies van goodwill of reputatie en enige speciale of indirecte verliezen geleden of opgelopen die voortvloeien uit of in verband met de bepalingen van een zaak onder deze algemene voorwaarden.

Niets in deze algemene voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze bedienden, agenten en werknemers.

Gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze voorwaarden als de vertraging of het falen voortvloeit uit een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Opzegging

Als een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling geacht te zijn gescheiden van de algemene voorwaarden en heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Updates & Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd om te voldoen aan de wet of wanneer ons bedrijf of onze website een dergelijke wijziging vereist zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Updates en wijzigingen worden op onze website geplaatst.

Toepasselijk recht & Jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Schotland. U stemt ermee in, net als wij, u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Schotse rechtbanken in het geval van een geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden. Alle contracten worden in het Engels gesloten.